Salon Płytek  Opatówek

ul. Helleny 20, tel. 509 508 221

 

Market Budowlany  Opatówek

ul. Helleny 20, tel. 603 619 061

Tynki ozdobne

Farby

Kleje montażowe i uszczelniające 

PCI

Zaprawy klejowe 

FAST

Zaprawy klejowe 

WIM

Keje systemowe 

Greinplast

Kleje

Stropy Teriva

Kształtki wieńcowe

Płyty stropowe WPS

Dozbrojenia stropowe

Belki stropowe

Stropy

Cement techniczny

CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

CHARAKTERYSTYKA

 • gęstość właściwa 3,02 kg/dm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 33,1 dm3
 • ciężar nasypowy 1,33 t/m3
 • wysoka odporność na agresję chemiczną
 • niski skurcz
 • niskie ciepło hydratacji
 • niska zawartość alkaliów
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej

ZASTOSOWANIE

 • beton towarowy wg PN-EN 206-1
 • beton samozagęszczalny SCC
 • betony fundamentowe
 • beton na konstrukcje masywne
 • betony i zaprawy barwione
 • beton na konstrukcje hydrotechniczne
 • betony o wysokiej odporności na agresję chemiczną
 • beton na budowle podziemne (przepusty, tunele)
 • stabilizacja gruntu i podbudów dróg
 • jastrychy

Cement budowlany

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

CHARAKTERYSTYKA

 • gęstość właściwa 2,80 kg/dm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 35,7 dm3
 • ciężar nasypowy 1,35 t/m3
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości 
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • dobra urabialność i plastyczność mieszanki betonowej
 • optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża (znaczne ograniczenie konieczności stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich – obniżenie kosztów wytworzenia zaprawy)
 • niski skurcz

ZASTOSOWANIE

 • beton zwykły, towarowy wg PN-EN 206-1
 • zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne: „murarskie i tynkarskie”
 • beton na wielko i drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane
 • „chudy” beton na podbudowy konstrukcji nośnych

Cement błyskawiczny

CEM I 42,5 R

CHARAKTERYSTYKA

 • gęstość właściwa 3,11 kg/dm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 32,2 dm3
 • ciężar nasypowy 1,42 t/m3
 • szybki przyrost wytrzymałości
 • wysokie ciepło hydratacji
 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa

ZASTOSOWANIE

 • beton wysokiej wytrzymałości – BWW
 • beton samozagęszczalny SCC
 • beton zwykły, towarowy wg EN 206-1 klasy C16/20 i wyższych
 • beton na prefabrykaty wibroprasowane np. betonowa kostka brukowa
 • beton na konstrukcje i elementy monolityczne
 • zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne: „murarskie i tynkarskie”

 

Cement AS CEM II/A-S 42,5 

PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"

 •     PN-EN 197-2:2014 "Cement - Część 2: Ocena zgodności"
 •     PN-B-19707:2013 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności "

Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach)
 •     wysoka wytrzymałość normowa
 •     wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia betonu
 •     niska zawartość alkaliów
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     bardzo dobra przyczepność do podłoża
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     możliwość stosowania w obniżonym zakresie temperatur
 •     niski skurcz zapraw
 •     jasna barwa

Zastosowanie:

 •     beton towarowy klas C 16/20-C45/55
 •     beton wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW
 •     beton konstrukcyjny
 •     beton narażony na agresję chemiczną
 •     beton posadzkowy
 •     beton komórkowy
 •     beton samozagęszczalny SCC
 •     beton i zaprawy barwione
 •     zaprawy murarskie i tynkarskie
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielkowymiarowe
 •     konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach normalnych, obniżonej lub podwyższonej temperatury
 •     galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, itp.)

 

Cement portlandzki żużlowy AS CEM II/A-S 42,5 N oferowany jest przez Cementownię Warta w workach papierowych (z wkładką foliową)

25 kilogramowych na paletach foliowanych.

SUPER CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

 •     PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 •     PN-EN 197-2:2014 "Cement - Część 2: Ocena zgodności"

Cechy charakterystyczne:

 •     zwiększona wytrzymałość wczesna przy zawartości kamienia wapiennego w granicach: 10 -15 %
 •     dobra dynamika narastania wytrzymałości w dłuższych okresach twardnienia
 •     obniżona wodożądność wraz ze wzrostem ilości dodawanego kamienia
 •     wydłużony czas wiązania
 •     wysoka powierzchnia właściwa dzięki bardzo dobrej mielności kamienia wapiennego powoduje brak mikrospękań na powierzchni betonu
 •     ograniczenie wypływu wody na powierzchnię betonu w świeżej mieszance betonowej
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     niski skurcz zapraw

 

Zastosowanie:

 •     stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym
 •     beton zwykły i towarowy klas C 8/10 - C 30/37
 •     beton na fundamenty i podbudowy
 •     zaprawy budowlane cementowe i cementowo - wapienne: murarskie i tynkarskie
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe
 •     posadzki betonowe

 

Cement portlandzki wieloskładnikowy SUPER CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R  oferowany jest przez Cementownię Warta w workach papierowych (z wkłądką foliową) 25 kilogramowych na paletach foliowanych.

Farby

Kleje

Stropy

Cement 

 • TERMOTON

 • P+W 25

 • wymiary: 325 x 250 x 235

 • klasa: 10 ; 15 ; 20

 • Λ = 0,254 W/(mK)

 • zużycie na m2 12,3 szt

 • waga 1 szt: 11,70 kg

 • ilość na palecie: 72 szt

 • *waga palety: 842,40 kg

 

 • TERMOTON

 • P+W 8

 • wymiary: 325 x 80 x 235

 • klasa: 15

 • Λ = 0,213 W/(mK)

 • zużycie na m2 12,3 szt

 • waga 1 szt: 4,77 kg

 • ilość na palecie: 216 szt

 • *waga palety: 1030,32 kg

 • TERMOTON

 • P+W 11,5 50

 • wymiary: 500 x 115 x 235

 • klasa: 15

 • Λ = 0,33 W/(mK)

 • zużycie na m2 8,2 szt

 • waga 1 szt: 9,70 kg

 • ilość na palecie: 96 szt

 • *waga palety: 931,20 kg

 • TERMOTON

 • P+W 11,5

 • wymiary: 325 x 115 x 235

 • klasa: 15

 • Λ = 0,210 W/(mK)

 • zużycie na m2 12,3 szt

 • waga 1 szt: 6,40 kg

 • ilość na palecie: 144 szt

 • *waga palety: 921,60 kg

 • TERMOTON

 • P+W 18,8

 • wymiary: 325 x 188 x 235

 • klasa: 15

 • Λ = 0,232 W/(mK)

 • zużycie na m2 12,5 szt

 • waga 1 szt: 9,72 kg

 • ilość na palecie: 96 szt

 • *waga palety: 933,12 kg

 • TERMOTON P+W 25 DIAMENT PLUS

 • wymiary: 325 x 250 x 235

 • klasa: 10

 • Λ = 0,158 W/(mK)

 • zużycie na m2 12,3 szt

 • waga 1 szt: 11,40 kg

 • ilość na palecie: 72 szt

 • *waga palety: 820,80 kg

 • TERMOTON

 • P+W 25 DIAMENT

 • wymiary: 325 x 250 x 235

 • klasa: 10 ; 15

 • Λ = 0,170 W/(mK)

 • zużycie na m2 12,3 szt

 • waga 1 szt: 11,70 kg

 • ilość na palecie: 72 szt

 • *waga palety: 842,40 kg

 • TERMOTON

 • P+W 25 50

 • wymiary: 500 x 250 x 235

 • klasa: 10

 • Λ = 0,280 W/(mK)

 • zużycie na m2 8 szt

 • waga 1 szt: 17,70 kg

 • ilość na palecie: 48 szt

 • *waga palety: 849,60 kg

 • TERMOTON

 • P+W 38

 • wymiary: 250 x 380 x 235

 • klasa: 15

 • Λ = 0,151 W/(mK)

 • zużycie na m2 16 szt

 • waga 1 szt: 14,00 kg

 • ilość na palecie: 72 szt

 • *waga palety: 1008 kg

Cement

Cement

Cegła 

Cegła 

Cegła 

Cegła 

Materiały budowlane

Biuro DONBUD

tel. 62 503 3115

donbud@vp.pl

NIP 6181109375,

Regon 250994001

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt :

Donbud Opatówek

ul. Helleny 20,

62-860 Opatówek

  Materiały budowlane

tel. 603 619 061

  Salon płytek                   

tel. 509 508 221

email: donbud.plytki@vp.pl  godz. otwarcia :                       

pn-pt :  7.00-18.00,                   

sob : 7.00-14.00                    

Copyrights '2021 DONBUD